Garantii

1. Kõigile veebisaitilt www.vartuveikals.lv ostetud kaupadele kehtib tootja garantii.
1.1. tootja garantiiaeg kaupadele on erinev, kuni kaks aastat.
1.2. teabe konkreetse toote tootja garantiiaja kohta leiate tootekirjeldusest või on võimalik küsida www.vartuveikals.lv administratsioonilt.
1.3. muude juriidiliste isikute kui tarbija korral antakse ainult tootja garantiiaeg.

2. Pange tähele, et tootja garantiitingimused kehtivad juhul, kui ostja saab esitada:
2.1. ostutõend (kviitung, konossement);
2.2. Pange tähele, et garantii ei kehti lisaseadmetele (nt lisaseadmed), toiteallikatele (nt patareid, akud) ja piiratud ressurssidega lisatarvikutele (nt signaallambid, fotoandurid, värava juhtseadised).
2.3. tootepildid võivad pakutavast erineda.

3. Tootja garantii ei kata ostja või kasutaja tekitatud kahju ning on:
3.1. tootel on kahjustusi garantiitõkenditele, seerianumbritele;
3.2. toodet pole kasutatud ettenähtud otstarbel ja seda pole kasutatud vastavalt toote kasutusjuhendile;
3.3. kriimustatud, purunenud konstruktsioonid, pragunenud ekraan, valatud vesi ootamatutes kohtades, kauba hea hooldus volitamata asjade korral, toote sees olevad putukad või muud toote väära kasutamise jäljed;
3.4. kui kahju põhjustab toitepinge, siis telekommunikatsioon, kaabelvõrgud ei vasta kiirete temperatuurikõikumiste tõttu tootja standarditele, samuti muudele olme- ja välisteguritele, nagu tahma, suits, tolm, niiskus, löögid, kriimustused;
3.5. kui tootel on kvalifitseerimata remondi jälgi;
3.6. elementide loomuliku kulumise korral.
3.7. kui tootes kasutatakse antud toote jaoks kasutamiseks mittestandardseid toiteallikaid, tarvikuid ja varuosi, mille tootja pole sertifitseerinud, ja kui see on tootele põhjustanud kahju;
3.8. garantii alla mittekuuluvad lisavarustus - signaallambid, väravakonsoolid, fotosensorid, ühenduskaablid, laadijad).
3.9. kui ostja on toodet kasutanud tootmiseks või kutsealaseks otstarbeks (juhul kui konkreetne toode pole selleks ette nähtud);
3.10. garantii ei kehti eseme ebaõigest transpordist põhjustatud kahju korral.